PŘIHLÁŠKA

TATO PŘIHLÁŠKA URČUJE POŘADÍ PŘIHLÁŠENÝCH. O ZAŘAZENÍ DO SEZNAMU PŘIHLÁŠENÝCH/NÁHRADNÍKŮ BUDETE VYROZUMĚNI EMAILEM Z PŘIHLÁŠKY DNE 13.2.2018. PŘIHLÁŠKA JE PLATNÁ PO JEJÍM PODPISU V DDM, NERUDOVA ULICE.

LÉTO RAKOVNICKÝCH DĚTÍ - LRD

LÉTO NOVOSTRAŠECKÝCH DĚTÍ - LNSD

Kliknutím na ODESLAT souhlasím,

- že s mými osobními údaji, nebo s osobními údaji mého dítěte bude nakládáno v souladu s § č. 5 zákona č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů

- že pokud bude nutné ošetření dítěte u lékaře (případně hospitalizace v nemocnici), souhlasím s dodatečnou úhradou lékařských poplatků

- s případným zveřejněním fotografií mého dítěte (www stránky, tisk)