PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR

TATO PŘIHLÁŠKA URČUJE POŘADÍ PŘIHLÁŠENÝCH. O ZAŘAZENÍ DO SEZNAMU PŘIHLÁŠENÝCH/NÁHRADNÍKŮ BUDETE VYROZUMĚNI NA EMAIL UVEDENÝ V PŘIHLÁŠCE. PŘIHLÁŠKA JE PLATNÁ PO JEJÍM PODPISU V DDM, NERUDOVA ULICE.

Základní pravidla chování a prohlášení zákonných zástupců - vyplněné a podepsané předat první den tábora vedoucímu. Ke stažení zde: