DDM - Nerudova ulice, Rakovník

tel.: +420 313 517 298, tel, záznamník + fax: + 420 313 515 438

Zdeňka Jirková - ředitelka, předsedkyně OR AŠSK Rakovník

Monika Bechnerová - zástupce ředitelky, vedoucí oddělení tělovýchovy

Miroslava Vondříčková - vedoucí oddělení estetiky a společenských věd, hospodářka FKSP

Hana Mošnerová - ekonomka

Klub DDM - Čermákovy sady Rakovník

tel.: +420 313 512 467

Mirka Donátová - vedoucí Klubu DDM, protidrogový preventista

Tomáš Doležal - vedoucí oddělení přírodovědy a oddělení techniky

Milan Bílý - vedoucí oddělení propagace a masových akcí

Jaroslav Vorel - údržbář, domovník, řidič

Jana Lochovská - uklízečka

DDM - Nové Strašecí

tel.: + 420 313 512 467,  mobil: +420 731 610 569

Jitka Samšuková - vedoucí pracoviště v Novém Strašecí