ATLETIKA


Název:                    ATLETIKA I. II a III.

Vedoucí:                 P. Suk, B. Mastný

Místo:                      hřiště Sokolovna / TV / 2. ZŠ

Věková kategorie:  I. chlapci a dívky ZŠ 6 - 8 let

                                II. chlapci a dívky ZŠ 9 - 11 let

                                III. chlapci a dívky ZŠ 12 - 15 let

Čas: Pondělí           I. 14.00 - 15.00 hod

                                II. 15.30 - 16.30 hod

         Středa            III. 16.00 - 17.00 hod

Cena:                      800,-Kč

Datum zahájení:     18. září 2017

Datum ukončení:    červen 2018

Kontakt:                   I. B. Mastný - + 420

                                II. P. Suk - + 420

Volné místo:           ANO