Novinky

24.06.2020 Přihlašování na zájmové kroužky 2020/21

Přihlašování na zájmové kroužky bude probíhat od 25. srpna 2020 od 17,00 hod. přes klientské centrum DDM Rakovník: https://ddmrako.iddm.cz. Návod jak s klientským centrem pracovat (jak se přihlásit) najdete zde: http://www.ddmrako.cz/krouzky-jak-se-prihlasit

05.05.2020 Otevření DDM Rakovník

Vážení rodiče, milé děti, jak jste možná zaznamenali ze sdělovacích prostředků, od 11. 5. 2020 je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 znovu umožněna osobní účast žáků ve střediscích volného času. Tímto vám s radostí sdělujeme že i Dům dětí a mládeže, Rakovník, Nerudova 504 znovu otevírá většinu zájmových kroužků. Pokyny pro obnovení osobní přítomnosti v DDM a podmínkách účasti naleznete v článku Otevření DDM Rakovník.

12.03.2020 Zrušení akcí Vítání jara a Předvelikonoční tvoření

!Akce VÍTÁNÍ JARA a PŘEDVELIKONOČNÍ TVOŘENÍ jsou zrušeny na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR!

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA Z9

29.01.2020

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA Z9

Ve středu 29. ledna 2020  se v Klubu DDM v Čermákových sadech konalo okresní kolo 69. ročníku Matematické olympiády kategorie Z9. Žáci 9. tříd (a odpovídající třídy víceletého gymnázia) řešili čtyři úlohy, na každou z nich měli hodinu času. Nejlépe si s řešením úloh poradil Jan Olšiak z 2. ZŠ Rakovník následovaný Šárkou Bačkovskou ze ZŠ JAK Nové Strašecí (2. místo) a Nicole Jarošovou z Gymnázia Zikmunda Wintra v Rakovníku (3. místo). 

Výsledky najdete zde:


Výsledková listina okresního kola Matematické olympiády - kat. Z9