Novinky

10.06.2019 UKONČENÍ ČINNOSTI KROUŽKŮ 2018/2019

V týdnu od 10. června do 14. června 2019 budou probíhat oficiálně poslední kroužky v letošním školním roce. Je možné, že některé kroužky budou pokračovat i další týden (po domluvě s vedoucími, týká se několika málo kroužků, které trénují na přehlídky a akce).

03.06.2019 OMEZENÍ PROVOZNÍ DOBY - DDM RAKOVNÍK, NERUDOVA 504

Ve dnech 3. - 13. 6. 2019 nebude nikdo přítomen v kanceláři paní ředitelky a paní účetní v Nerudově ulici 504. Děkujeme za pochopení.

22.02.2019 POTVRZENÍ PŘIHLÁŠEK

O jarních prázdninách, tedy od 25. února až do 3. března 2019, prosím, omluvte to, že nebudeme reagovat na Vaše přihlášení přes klientské centrum: https://ddmrako.iddm.cz/ Neozveme se Vám do tří dnů, ale vše vyřídíme hned po 3. březnu 2019. Děkujeme za pochopení.

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - KAT. D

10.04.2019

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - KAT. D


Ve středu 10. dubna se v Klubu DDM v Čermákových sadech uskutečnilo okresní kolo biologické olympiády kategorie D (6. a 7. třídy ZŠ). Účastníky nejprve čekal test teoretických znalostí, a po rozdělení do menších skupinek pak poznávání rostlin a živočichů a laboratorní práce, kde se pracovalo s mikroskopy. Laboratorní úkol byl letos zaměřen na pozorování rozložení průduchů na svrchní a spodní straně listu tenury („tchýnin jazyk“) a břečťanu. Součástí olympiády bylo i zpracování vstupního úkolu, který účastníci vypracovali už doma. Se vším se suverénně nejlépe vypořádal Adam Bretšnajdr z Gymnázia Zikmunda Wintra v Rakovníku, kterého s větším odstupem následovali Tadeáš Peroutka ze stejné školy a Eliška Heklová z 2. základní školy Rakovník. 

Výsledková listina Biologické olympiády kat. D