Novinky

05.05.2020 Otevření DDM Rakovník

Vážení rodiče, milé děti, jak jste možná zaznamenali ze sdělovacích prostředků, od 11. 5. 2020 je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 znovu umožněna osobní účast žáků ve střediscích volného času. Tímto vám s radostí sdělujeme že i Dům dětí a mládeže, Rakovník, Nerudova 504 znovu otevírá většinu zájmových kroužků. Pokyny pro obnovení osobní přítomnosti v DDM a podmínkách účasti naleznete v článku Otevření DDM Rakovník.

12.03.2020 Zrušení akcí Vítání jara a Předvelikonoční tvoření

!Akce VÍTÁNÍ JARA a PŘEDVELIKONOČNÍ TVOŘENÍ jsou zrušeny na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR!

10.03.2020 Uzavření budov, zrušení všech kroužků, akcí

‼️Vážení rodiče, na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví, se od 11.3.2020 budovy DDM Rakovník (Nerudova, Čermákovy sady) i odloučeného pracoviště v Novém Strašecí uzavírají na dobu neurčitou. Dochází ke zrušení všech zájmových kroužků, akcí, workshopů, atd.. Děkujeme za pochopení. Monika Bechnerová, Ředitelka DDM Rakovník

EKOLOGICKÁ SOUTĚŽ - JARO 2019

24.04.2019

EKOLOGICKÁ SOUTĚŽ - JARO 2019


Ve středu 24. dubna 2019 se v Botanické zahradě SZeŠ konalo okresní kolo ekologické soutěže. Tématem jarního ročníku byla tradičně ekologická abeceda. Soutěžící se nejprve sešli v botanické zahradě, aby vyslechli úvodní slovo organizátora Ing. Františka Pazdery ze SZeŠ Rakovník, starosty města Rakovníka pana Luďka Štíbra a vedoucí odboru životního prostředí města Rakovníka paní Aleny Škoudlínové. Účastníci poté procházeli zahradou a  do připravených testů zaškrtávali správné odpovědi  na otázky týkající se ekologie a přírody. Starší žáci a studenti dopisovali do testu i názvy několika rozličných rostlin a živočichů. V Klubu DDM čekal účastníky všech kategorií také doprovodný program. Mladší děti se zapojily do soutěže s názvem EKOABECEDORISKUJ, který si pro ně připravila paní Jiřina Prošková z IS - Křivoklátsko - Křivoklát. Starší žáci a studenti si pak vyslechli přednášku Ing. Pazdery o ochraně životního prostředí a trvale udržitelném rozvoji. Úspěšné řešitele čekala výhra v podobě některé z masožravých rostlin a sladká odměna.

Výsledková listina okresní ekologické soutěže - jaro 2019