Novinky

05.05.2020 Otevření DDM Rakovník

Vážení rodiče, milé děti, jak jste možná zaznamenali ze sdělovacích prostředků, od 11. 5. 2020 je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 znovu umožněna osobní účast žáků ve střediscích volného času. Tímto vám s radostí sdělujeme že i Dům dětí a mládeže, Rakovník, Nerudova 504 znovu otevírá většinu zájmových kroužků. Pokyny pro obnovení osobní přítomnosti v DDM a podmínkách účasti naleznete v článku Otevření DDM Rakovník.

12.03.2020 Zrušení akcí Vítání jara a Předvelikonoční tvoření

!Akce VÍTÁNÍ JARA a PŘEDVELIKONOČNÍ TVOŘENÍ jsou zrušeny na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR!

10.03.2020 Uzavření budov, zrušení všech kroužků, akcí

‼️Vážení rodiče, na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví, se od 11.3.2020 budovy DDM Rakovník (Nerudova, Čermákovy sady) i odloučeného pracoviště v Novém Strašecí uzavírají na dobu neurčitou. Dochází ke zrušení všech zájmových kroužků, akcí, workshopů, atd.. Děkujeme za pochopení. Monika Bechnerová, Ředitelka DDM Rakovník

​DOKTOR PREVENCE A NEPOSEDNÁ MÍŠA

25.11.2019

DOKTOR PREVENCE A NEPOSEDNÁ MÍŠA

Ve středu 20. listopadu se na sále Klubu DDM sešly předškolní děti, aby se zapojily do představení Divadla VeTři s názvem Doktor Prevence a neposedná Míša. Účinkující Míša a Vlasta malé diváky nenásilnou a hravou formou vtáhli do děje, donutili je přemýšlet a reagovat na situace, které děti mohou potkat nejen v jejich scénkách. Předškoláci byli aktivně zapojeni do děje na jevišti a mohli tak i ovlivnit běh pořadu, přičemž ale byli vedeni tak, aby každá scénka dospěla ke svému správnému konci. Tématem tohoto pořadu, zaměřeným na primární prevenci byl především kontakt s cizím člověkem.  Děti si tak vyzkoušely přivolat pomoc v nesnázích, upozornit jiného člověka na to, že se děje něco špatného, odmítnout nabídnutou sladkost od cizího člověka apod.