Klub DDM Čermákovy sady
Klub DDM Čermákovy sady
DDM Nerudova ul.
DDM Nerudova ul.

NĚCO MÁLO Z HISTORIE


1. května 1952 byl slavnostně otevřen pro rakovnické děti "Dům pionýrů a mládeže" v prostorách vily Na Spravedlnosti 1042 v Rakovníku, kde sídlil až do roku 1990.

Ředitelkou byla paní Jindra Štampachová, která vedla tento dům 31 let. Jejím přičiněním se rozvíjela zájmová činnost nejen ve městě, ale také v celém okrese.

Začaly vznikat nové formy činnosti. Nejrozsáhlejší byla pravidelná a spontánní zájmová činnost. Největší oblibu, jako i v dnešní době, měly akce pořádané pro širokou veřejnost: sportovní - cyklistické, lyžařské, přírodovědné - výlety, přehlídky práce mládeže, divadelní představení,... Nezapomenutelné byly chvíle na táborech na proslulé "Omáčkovně".