RYBÁŘSKÝ KROUŽEK


Zveme všechny mladé začínající rybáře do tradičního rybářského kroužku při DDM Rakovník a MO Rakovník, kde tento probíhá již několik desítek let. Schůzky probíhají každý čtvrtek od 15:00 do 16:30 (začátečníci) a od 16:30 do 18:00 (pokročilí) v klubovně DDM Rakovník, Čermákovy sady 2129.

Vedoucí:                      J. Vorel          

Místo:                           Klub DDM Čermákovy sady

Věková kategorie:      od 1. tříd ZŠ

Čas:                             ČT  od 15:00

Cena:                           700,- Kč

Datum zahájení:          18. září 2017

Datum ukončení:         červen 2018

Kontakt:                        J. Vorel tel.: 604 869 657

Volné místo:                 ANO