VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Statistika příležitostné zájmové činnosti

Přehled vývoje pravidelné zájmové činnosti

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2017/2018

Přehled soutěží a akci MŠMT 2017 - 2018

Dlouhodobý záměr rozvoje zařízení

Kroužky 2017 - 2018 Rakovník

Minimální preventivní program v oblasti rizikového chování

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Dlouhodobý záměr rozvoje zařízení a jeho plnění v daném roce

Stanovení dílů a obsahu činnosti v zájmových útvarech 

Zájmové kroužky Nové Strašecí