DDM - Nerudova ulice, Rakovník

tel.: +420 313 517 298, tel, záznamník + fax: +420 313 515 438

Monika Bechnerová - pověřena řízením; služební mobil: +420 727 962 196

Veronika Skoupá - vedoucí oddělení tělovýchovy

Miroslava Vondříčková - vedoucí oddělení estetiky a společenských věd, hospodářka FKSP

Jana Kinkalová - ekonomka; služební mobil: +420 731 610 567

Klub DDM - Čermákovy sady Rakovník

tel.: +420 313 512 467

Mirka Donátová - vedoucí Klubu DDM, protidrogový preventista

Alena Holá - vedoucí oddělení přírodovědy a oddělení techniky

Tomáš Doležal - vedoucí oddělení propagace a masových akcí

Pavel Kreisl - údržbář, domovník, řidič

Jana Lochovská - uklízečka

DDM - Nové Strašecí

tel.: +420 731 610 569

Jitka Samšuková - vedoucí pracoviště v Novém Strašecí