VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PŘÍLOHY - STATISTIKA PŘÍLEŽITOSTNÉ ZÁJMOVÉ ČINNOSTI, PŘEHLED VÝVOJE PRAVIDELNÉ ZÁJMOVÉ ČINNOSTI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2016/2017

PŘEHLED TERMÍNŮ SOUTĚŽÍ VYHLAŠOVANÝCH, SPOLUVYHLAŠOVANÝCH MŠMTČR 2016-17

PŘEHLEDSOUTĚŽÍ A AKCÍ 2016 - 17

STANOVENÍ CÍLŮ A OBSAHU ČINNOSTI V ZÁJMOVÝCH ÚTVARECH

Minimální preventivní program v oblasti rizikového chování

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Dlouhodobý záměr rozvoje zařízení a jeho plnění v daném roce