INFORMAČNÍ SYSTÉM DOMEČEK 2018 - NÁVOD                   K POUŽITÍ KLIENTSKÉHO CENTRA

Klientské centrum najdete na adrese: https://ddmrako.iddm.cz

Pro koho je klientské centrum určeno

- pro rodiče

- pro účastníky 

Co lze v klientském centru vykonávat
- přihlašovat sebe / své děti na kroužky, akce a tábory
- zadávat nové členy do databáze
- měnit údaje u stávajících členů
- kontrolovat zpracování přihlášek (jejich momentální stav)
- kontrolovat došlé platby či nezaplacené položky

JAK SE REGISTROVAT: 
Po otevření stránky ddmrako.iddm.cz se zobrazí "Přihlášení", "Zapomenuté heslo" a "Registrace". Pro prvotní přihlášení je nutné vyplnit kolonky ve sloupečku "Registrace" - tedy e-mailovou adresu, heslo, znovu heslo pro kontrolu a jméno a příjmení. Po vyplnění údajů klikněte na tlačítko "registrovat se". V tuto chvíli by Vám měla přijít na váš e-mail automaticky vygenerovaná zpráva (e-mail) s potvrzením registrace. Pro správné zakončení registrace je potřeba kliknout na odkaz uvedený v e-mailu. Tento mechanizmus slouží k ověření vlastnictví vaší e-mailové adresy.
Poté je možné se PŘIHLÁSIT. Vyplníme tedy dvě kolonky - e-mail a heslo, které jste zadali v "Registraci".

REGISTRACE DO KLIENTSKÉHO CENTRA V PŘÍPADĚ, ŽE JE ÚČASTNÍK JIŽ EVIDOVÁN: 

Pokud se do klientského centra pomocí výše uvedeného postupu zaregistruje účastník, který již má v našem DDM záznam v adresáři členů, jsou k jeho účtu po přihlášení automaticky připojeni všichni účastníci, kteří mají v databázi shodnou e-mailovou adresu. Dále je postup stejný.

INFORMACE O ÚČASTNÍCÍCH: 

Po úspěšném přihlášení ke klientskému účtu se na úvodní stránce zobrazí uživateli přehled všech účastníků, které má již se svým účtem svázané (u nových registrací tady nebude nic). Kdykoli po kliknutí na položku nabídky Účastníci se zobrazí přehled účastníků, jejich přihlášek, stavu přihlášek a plateb.

ZADÁVÁNÍ NOVÉHO ÚČASTNÍKA: 

Po přihlášení se zobrazí stránka s názvem ÚČASTNÍCI. Na této stránce lze zakládat nové účastníky a následně založené účastníky upravovat, sledovat stav přihlášek na kroužky / akce / tábory a jejich úhrady.Postup založení nového účastníka:Klikněte na tlačítko s nápisem "nový účastník". Zde je potřeba vyplnit osobní a kontaktní údaje nového účastníka. Položky označené hvězdičkou jsou povinné. E-mail se vyplní automaticky (je to ten samý, který jste vyplnili v "Registraci" a tedy ten, pod kterým jste se do klientského centra přihlásili). Pokud máte vyplněny všechny informace o novém účastníkovi, klikněte na tlačítko "přidat účastníka". Zobrazí se znovu stránka ÚČASTNÍCI a zelený proužek s informací, že účastník byl úspěšně založen. Takto je možné zakládat neomezený počet účastníků.

OPRAVA ÚDAJŮ JIŽ REGISTROVANÝCH ÚČASTNÍKŮ:

Po kliknutí na položku Účastníci se zobrazí seznam všech účastníků, kteří jsou svázáni s vaším klientským účtem. U každého účastníka je možné kliknutím na tlačítko "upravit účastníka" otevřít kartu účastníka a upravit zadané údaje. Tímto způsobem lze přímo v databázi DDM editovat kontakty, bydliště apod. a udržovat tak údaje stále aktuální bez nutnosti navštěvovat pracoviště DDM.

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA KROUŽEK: 

Založené účastníky lze přihlašovat na kroužky velice jednoduše. V levém sloupci menu klikněte na KROUŽKY (obrázek hvězdička). Zobrazí se výpis kroužků. V pravé části lze tyto kroužky filtrovat podle zaměření, dnů konání a místa konání. Klikněte na kroužek, na který chcete jednoho či více účastníků přihlásit. Zobrazí se popis kroužku a jeho základní informace. Pod těmito informacemi se zobrazí "Koho chci přihlásit" - tedy všichni mnou zadaní účastníci. Vyberte, koho chcete přihlásit. Je možné, že u někoho se zobrazí věta "Věk účastníka nesplňuje podmínky přihlášení" - tedy tento účastník je buď moc mladý, nebo moc starý na daný kroužek. Pokud účastník podmínky pro přihlášení do kroužku splňuje, zobrazí se pod ním věta "Účastníka můžete přihlásit". Vyberte tedy toho, koho chcete přihlásit a klikněte na tlačítko "přihlásit účastníka". V dalším kroku vyberte předpis k platbě, odchod domů s doprovodem či samostatně (zobrazuje se pouze u mladších 18 let), věkovou skupinu, případně poznámku a je nutné zaškrtnout "Souhlasím s podmínkami". Poté klikněte na tlačítko "přihlásit účastníka". Přihlášku podepište (u dětí zákonný zástupce).

Na druhé straně naleznete souhrnnou informaci o důvodech a rozsahu zpracování osobních údajů. Jsou-li součástí přihlášky poskytnuté (či neudělené) souhlasy, prosíme na druhé straně také o jejich podpis.Podepsanou přihlášku (popřípadě souhlasy) doručte (nebo pošlete po dítěti) do DDM RAKOVNÍK při nejbližší příležitosti. V tuto chvíli se přihláška odeslala a čeká na schválení. Na e-mail vám přijde informace o zpracování přihlášky. Jedná se o nezávaznou přihlášku!Je možné přihlásit i účastníka, u kterého vidíme větu "Věk účastníka nesplňuje podmínky přihlášení", neboť se jedná o nezávazné přihlášení. Je poté na posouzení pracovníka DDM, zda takového účastníka povolí a řádně přihlásí!

FAKTURACE
Pokud budete chtít vystavit fakturu pro zaměstnavatele tak do poznámky k platbě uveďte: 
Jméno rodiče, který o vystavení faktury žádá, název zaměstnavatele, adresu zaměstnavatele, vztah žadatele o příspěvek k dítěti, výši fakturované částky.

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA AKCI nebo TÁBOR: 

Postup pro přihlašování účastníků na akci nebo tábor je totožný jako u kroužků. Rozdíl je pouze v typu předpisu platby.

ODHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA z kroužku / akce:

Pro odhlášení účastníka z kteréhokoliv kroužku / akce / tábora je potřeba kontaktovat DDM a odhlášku provede pracovník DDM. V klientském centru odhlašovat nelze.

ZMĚNY V OSOBNÍCH UDAJÍCH: 

Vyberte poslední políčko v levém sloupci - NASTAVENÍ (obrázek ozubená kolečka). Zde je možné změnit své osobní údaje (jméno a příjmení) a heslo. Jakoukoliv změnu je potřeba potvrdit kliknutím na tlačítko "uložit".

ODHLÁŠENÍ Z KLIENTSKÉHO CENTRA: Z klientského centra se odhlásíte kliknutím na ikonu vpravo nahoře.

Vezměte prosím na vědomí, že proces online přihlašování zakládá pouze předběžnou přihlášku, kterou musíme následně potvrdit. Po potvrzení přihlášky dostanete emailem informaci o jejím schválení a také o vygenerování přihlášky ke stažení a podepsání. Přihlášku si stáhnete z vašeho klientského účtu. Spolu s ní obdržíte také pokyny k platbě. Úhradu proveďte prosím výhradně bezhotovostně na účet DDM Rakovník. Je bezpodmínečně nutné dodržet správný variabilní symbol - v opačném případě nebude platba spárována s vaší přihláškou a budeme vás považovat za dlužníky!

Základní pravidla chování a prohlášení zákonných zástupců - vyplněné a podepsané předat první den tábora vedoucímu. Ke stažení zde: