PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR


TATO PŘIHLÁŠKA URČUJE POŘADÍ PŘIHLÁŠENÝCH. O ZAŘAZENÍ DO SEZNAMU PŘIHLÁŠENÝCH/NÁHRADNÍKŮ BUDETE VYROZUMĚNI NA EMAIL UVEDENÝ
V PŘIHLÁŠCE DO 28. ÚNORA 2018.
V PŘÍPADĚ PŘIHLÁŠENÍ SOUROZENCŮ JE POTŘEBA VYPLNIT ZA KAŽDÉHO SOUROZENCE PŘIHLÁŠKU ZVLÁŠŤ. U PRVNÍ VYPLŇOVANÉ PŘIHLÁŠKY DO "POZNÁMKY - JMÉNA SOUROZENCŮ" UVEĎTE JMÉNO A PŘÍJMENÍ DALŠÍCH SOUROZENCŮ. ZAŘAZENÍ SOUROZENCŮ BUDE DLE PRVNÍ VYPLNĚNÉ PŘIHLÁŠKY, PROTO JE NUTNÉ JE UVÉST DO POZNÁMKY.

Základní pravidla chování a prohlášení zákonných zástupců - vyplněné a podepsané předat první den tábora vedoucímu. Ke stažení zde: