Vítejte na stránkách Domu dětí a mládeže Rakovník :-)

Upozornění

Od 19. února do 23. února 2018 bude uzavřena pokladna v Nerudově ulici. 

Děkujeme za pochopení.

Dům dětí a mládeže Rakovník je školské zařízení pro zájmové vzdělávání.

Název zařízení dle zřizovací listiny:

Dům dětí a mládeže, Rakovník, Nerudova 504

IČ: 47013591

Zřizovatelem je Středočeský kraj.

Dům dětí a mládeže Rakovník je příspěvková organizace s právní subjektivitou od 1. 1. 1993.

Číslo účtu: 11137221/0100

Datová schránka: 9egxdbd

Hlavní oblasti činnosti:

- pravidelná zájmová činnost (kroužky, kluby,

  kurzy,...)

- příležitostná zájmová činnost (soutěže, přehlídky,

  karnevaly,...)

- spontánní činnost (akce pro veřejnost)

- metodická činnost (semináře, exkurze, kurzy,...)

- propagační a ediční činnost

- prázdninová a víkendová činnost

Účastníky činnosti jsou:


- děti

- žáci, mládež

- studenti

- pedagogičtí pracovníci

- zákonní zástupci nezletilých účastníků

- další fyzické osoby

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017

je také k dispozici na všech pracovištích DDM Rakovník (Nerudova ul., Čermákovy Sady v Rakovníku a Komenského nám. 209 v Novém Strašecí).

ODKAZY

Krajský úřad Středočeského kraje


Městský úřad Rakovník


Městský úřad Nové Strašecí


Muzeum TGM Rakovník


Kulturní centrum Rakovník


Bezpečné Rakovnicko


Česká průmyslová zdravotní pojišťovna


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyAsociace školních sportovních klubů